czwartek, 09 marzec 2023 16:33

Co należy wiedzieć o uldze prorodzinnej?

Ulga na dziecko Ulga na dziecko mat.prasowe

Z ulgi prorodzinnej korzystać mogą m.in. rodzice wychowujący uczące się, niepełnoletnie dzieci. Na pierwszą dwójkę dzieci można otrzymać po 1112,04. Nowe zasady rozliczania dla rodziców, opiekunów prawnych dziecka sprawiły, że istnieje możliwość możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi.

 

Ulga na dziecko - kto może z niej skorzystać?

Ulga na dziecko przysługuje tym osobom, które nie tylko wychowują małoletnie dzieci. Mogą się o nią również postarać:

 • rodzice/opiekunowie, którzy otrzymują rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na to, ile lat dziecko ma,
 • rodzice/opiekunowie dzieci do 25 roku życia, które nadal się uczą lub przy uczęszczaniu pełnoletniego dziecka na studia, dzieci jednak nie mogą uzyskać dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej.

Jeżeli rodzice nie żyją ze sobą na co dzień, to obydwoje mają prawo do ulgi na dziecko w dowolnej proporcji. Muszą oni jednak dojść do porozumienia w tej kwestii. Inaczej koniecznością może okazać się ingerencja sądu, który wskaże, jak ta ulga powinna zostać podzielona.

Jakie dochody należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym?

Ulga na dzieci przysługuje do określonej kwoty dochodów. Za dochody, jakie należy wziąć pod uwagę przy rocznym zeznaniu podatkowym, uważa się te pieniądze, gdzie zastosowanie ma:

 • podatek liniowy 19%, czyli PIT-36L,
 • skala podatkowa,
 • inne dochody, jakie można było uzyskać m.in. ze ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych.

Ile można dokładnie odliczyć na drugie dziecko i kolejne?

Do kiedy PIT? W 2023 roku zeznania podatkowe należy złożyć do 2 maja. Okres ten został wydłużony ze względu na przypadający wolny dzień w dniu 29 kwietnia.

Wiele osób zastanawia się nad tym, na jakie odliczenia ulgi można liczyć. Sytuacja wygląda w następujący sposób:

 • pierwsza dwójka dzieci - 1112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie),
 • na trzecie dziecko - 2000,04 zł (166,67 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko - 2700,00 zł rocznie (225,00 zł).

Opieka prawna nad małoletnim dzieckiem, rodzina zastępcza a ulgi i odliczenia

ulga na dziecko

ulga na dziecko

Również opiekunowie prawni mogą postarać się o te dodatkowe pieniądze. Trzeba jednak zadbać o załatwienie odpowiednich formalności. Przy ustaleniu opiekuna prawnego dziecka będzie potrzebny sąd. Sprawowanie opieki prawnej można powierzyć tylko dwojgu małżonkom.

Ulga prorodzinna dedykowana jest również dla rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim, bądź też nie. Rodzice pełniący pieczę zastępczą mogą również pozostać w konkubinacie.

Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty?

Ulga przysługuje na dzień dzisiejszy wielu osobom. Zachodzą one jednak w głowę, czy oprócz deklaracji PIT i załączników, potrzebne będą dodatkowe dokumenty.

Z taką sytuacją można mieć do czynienia, jeżeli podatnik otrzyma wezwanie od organów podatkowych. Mogą oni poprosić o wgląd do takich dokumentów jak:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczeniu ze szkoły, że pełnoletnie dziecko uczęszcza do szkoły,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego, będące potwierdzeniem o ustaleniu rodziny zastępczej, czy też możliwości sprawowania opieki prawnej.

Dochody a 500+

Ulga należy się osobom, które nie przekroczyły określonej kwoty dochodu. Czy 500+ należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym? Nie. Jest to dochód, który jest zwolniony z opodatkowania. Do rocznej deklaracji nie wlicza się również:

 • świadczeń rodzicielskich,
 • zapomogi, która została uzyskana z tytułu narodzin dziecka,
 • zasiłków porodowych,
 • zasiłków macierzyńskich, jakie zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.