środa, 24 kwiecień 2024 14:52

Spadek przestępczości na Podkarpaciu

Przestępstwa na Podkarpaciu Przestępstwa na Podkarpaciu fot: pixabay

Urząd Statystyczny w Rzeszowie udostępnił dane dotyczące przestępstw na terenie województwa podkarpackiego. Analiza wyników za rok 2023 pokazuje, w których miejscach regionu dochodzi do największej liczby występków.

Czego się dowiesz:

  • Ile przestępstw odnotowano na Podkarpaciu w 2023 roku?
  • W którym powiecie zanotowano największy spadek przestępstw w 2023 roku?
  • Jakie rodzaje przestępstw są najczęstsze na Podkarpaciu?
  • Jakie działania podjęto, aby zmniejszyć poziom przestępczości na Podkarpaciu?
  • Jakie informacje można znaleźć w galerii zamieszczonej przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie?

Ogólna sytuacja przestępczości

W ciągu całego roku 2023 policja stwierdziła 24,0 tys. przestępstw na terenie Podkarpacia, co oznacza spadek o 10,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Dane te dotyczą zakończonych postępowań przygotowawczych i są świadectwem efektywniejszej pracy służb w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

Przestępstwa w poszczególnych powiatach

Największy spadek przestępstw odnotowano w powiecie krośnieńskim, gdzie liczba występków zmniejszyła się o 37,2%. Pomimo ogólnego spadku, niektóre rejony nadal pozostają bardziej narażone na przestępczość. Analiza przestępstw drogowych, gospodarczych i kryminalnych pozwoliła zidentyfikować obszary o najwyższym wskaźniku przestępstw.

Rodzaje przestępstw i ich rozkład

Szczególną uwagę zwrócono na przestępstwa kryminalne, które stanowią poważny problem w niektórych obszarach Podkarpacia. Choć dokładne lokalizacje najbardziej niebezpiecznych miejsc nie zostały wymienione w podstawowych danych prasowych, szczegółowe informacje na temat rozkładu geograficznego przestępstw można znaleźć w galerii zamieszczonej przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Dzięki staraniom policji i odpowiedniej analizie danych udało się znacząco zmniejszyć poziom przestępczości na Podkarpaciu w 2023 roku. Informacje te są kluczowe nie tylko dla służb, ale także dla mieszkańców regionu, którzy dzięki nim mogą lepiej zrozumieć poziom bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. Urząd Statystyczny w Rzeszowie kontynuuje monitorowanie sytuacji, aby zapewnić aktualne informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego.

źódło: eksa.pl