wtorek, 25 czerwiec 2024 06:47

Konrad Fijołek z wotum zaufania i absolutorium od Rady Miasta Rzeszowa

Konrad Fijałek z wotum zaufania Konrad Fijałek z wotum zaufania Zdjęcie redakcyjne

Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu miasta. Decyzja ta została podjęta po intensywnych, wielogodzinnych dyskusjach, które odbyły się podczas sesji Rady Miasta.

Czego się dowiesz:

  • Kto otrzymał wotum zaufania i absolutorium od Rady Miasta Rzeszowa?
  • Jakie były główne punkty krytyki i pochwał w dyskusji?
  • Jakie były wyniki głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla Konrada Fijołka?
  • Co zapowiedział Konrad Fijołek po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium?

Debata nad raportami

Podczas sesji Rady Miasta Rzeszowa, która trwała niemal sześć godzin, radni debatowali nad raportem o stanie miasta oraz wykonaniem ubiegłorocznego budżetu. Waldemar Szumny z PiS krytykował prezydenta za braki w polityce transportowej miasta, natomiast Witold Walawender z Rozwoju Rzeszowa pochwalił prezydenta za odważne i innowacyjne działania, szczególnie w kontekście trudnych czasów finansowych.

Głosowanie i jego wyniki

Po zakończeniu dyskusji radni przeszli do głosowania. Wotum zaufania dla prezydenta Fijołka zyskało poparcie większości, z 14 głosami za od Koalicji Obywatelskiej i klubu Rozwój Rzeszowa, przy 10 głosach przeciwko od PiS oraz Razem dla Rzeszowa. Jeden radny z tego ostatniego klubu wstrzymał się od głosu.

Absolutorium i reakcje

Następnie radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium, które również zakończyło się pozytywnym wynikiem dla prezydenta. Konrad Fijołek podziękował za zaufanie i zapowiedział dalsze działania na rzecz rozwijania miasta oraz rozwiązywania problemów mieszkańców.

Mimo podzielonych opinii w Radzie Miasta, Konrad Fijołek z sukcesem uzyskał zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium, co umocniło jego pozycję jako prezydenta Rzeszowa. Zarówno wyniki głosowań, jak i dyskusje wskazują na zróżnicowane podejścia do oceny jego dotychczasowej pracy i kierunków dalszego rozwoju miasta.

źródło: TVP Rzeszów