wtorek, 04 czerwiec 2024 14:19

Nowe przepisy dotyczące placów zabaw w Rzeszowie

Nowe Przepisy Dotyczące Placów Zabaw Nowe Przepisy Dotyczące Placów Zabaw fot: pixabay

Nowelizacja przepisów dotyczących budowy placów zabaw wejdzie w życie 1 sierpnia 2024 roku. Zmiany mają na celu poprawę dostępności oraz jakości przestrzeni rekreacyjnych dla dzieci, szczególnie w kontekście rosnącej liczby mieszkań w wielorodzinnych budynkach.

Czego się dowiesz:

  • Jakie główne zmiany wprowadzają nowelizowane przepisy dotyczące placów zabaw obowiązujące od sierpnia 2024 roku?
  • Jaki procent powierzchni nowo budowanych placów zabaw musi być terenem biologicznie czynnym?
  • Jakie są wymagane techniczne aspekty placów zabaw określone w nowelizacji?
  • W jaki sposób nowe przepisy wpłyną na dostosowanie placów zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych?
  • Jakie korzyści dla przyszłych mieszkańców osiedli przyniosą zmiany w przepisach według inwestorów, takich jak Małgorzata Ostrowska i Tomasz Wilczek?

Nowe wymogi dla inwestorów

Zgodnie z nowymi regulacjami, każdy inwestor realizujący projekt budowlany z więcej niż 20 mieszkaniami będzie zobowiązany do budowy placu zabaw. Co więcej, przynajmniej 30% powierzchni tego placu musi być biologicznie czynna, co oznacza obecność naturalnej roślinności i wód powierzchniowych.

Aspekty techniczne i dostosowanie dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Nowelizacja szczegółowo określa również techniczne aspekty placów zabaw, takie jak ich położenie, nasłonecznienie, ogrodzenie, minimalną powierzchnię oraz wyposażenie. Dodatkowo, każdy nowy plac zabaw będzie musiał być przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, co podnosi standardy dostępności.

Zmiany w przepisach mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa i funkcjonalności placów zabaw, ale również integrację z naturalnym środowiskiem, co ma przyczynić się do lepszego rozwoju i rekreacji dzieci. Inwestorzy tak jak Małgorzata Ostrowska z J.W. Construction oraz Tomasz Wilczek z Acciona pozytywnie oceniają te zmiany, wskazując na ich potencjalny wpływ na poprawę jakości życia w miejskich osiedlach.

źródło: Rzeszów.info