poniedziałek, 03 czerwiec 2024 14:24

Funkcjonariusze KAS zatrzymali przemyt chronionego koralowca na granicy w Korczowej

Udaremniono przemyt koralowca Udaremniono przemyt koralowca Zdjęcie redakcyjne

Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali przemyt koralowca należącego do gatunków zagrożonych wyginięciem. Okaz znajdował się w bagażu obywatelki Ukrainy przekraczającej granicę w Korczowej.

Czego się dowiesz:

  • Jakie gatunki są objęte ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej?
  • Jakie konsekwencje prawne grożą za nielegalny przewóz gatunków zagrożonych wyginięciem przez granicę UE?
  • Ile nielegalnych okazów CITES wykryto na przejściach granicznych w woj. podkarpackim w 2023 roku?
  • Kto poinformował o zatrzymaniu przemytu koralowca?
  • Jakie były okoliczności zatrzymania przemytu koralowca w Korczowej?

Znalezisko w bagażu

Koralowiec rafotwórczy (Scleractinia spp.), który jest na liście gatunków zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), został znaleziony przez funkcjonariuszy KAS w bagażu kobiety. "Kobieta nie przedstawiła chronionego okazu do odprawy. Nie posiadała także wymaganego zezwolenia na przywóz okazu CITES" – poinformowała podkom. Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Naruszenie przepisów

W związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody, funkcjonariusze zatrzymali koralowca do dalszego postępowania. Podkom. Edyta Chabowska przypomniała, że handel gatunkami chronionymi jest dozwolony tylko wtedy, kiedy nie przyniesie szkody zachowaniu tych gatunków w środowisku naturalnym i pod warunkiem wydania odpowiedniego zezwolenia.

Konsekwencje prawne

Nielegalny przewóz przez granicę UE gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. "W 2023 r. podczas kontroli na przejściach granicznych w woj. podkarpackim, funkcjonariusze KAS wykryli nielegalny przewóz blisko 1,3 tys. okazów CITES" – dodała podkom. Chabowska.

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa skutecznie udaremnia przemyt chronionych gatunków, chroniąc tym samym dziką przyrodę przed nielegalnym handlem. Przypadek z koralowcem jest kolejnym przykładem skutecznych działań w walce z przemytem.

źródło: rmf24.pl